Caring-Farmer_Boerderij Ruimzicht

Caring Farmers

Boerderij Ruimzicht is een ‘Caring Farmer’. Steeds meer boeren kiezen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw. Ze willen een beter leven voor dieren, meer ruimte geven aan natuur, hun klanten beter kennen en klimaatverandering tegenhouden. Sommige boeren doen het al, en anderen zetten net de eerste stappen in die richting. Allemaal hebben ze de hulp nodig van caring..

lees meer